Barion Pixel

Internetový obchod DunaShop používa cookies. Tieto súbory sú uložené vo Vašom počítači. Súbory cookies neslúžia na identifikáciu osôb, sú potrebné na poskytovanie našich služieb. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Menu
Navštívili ste: > Úvod >

Servis

Garanciális szerviz

Oprava počas záruky

Na produkty distribuované spoločnosťou WebMaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: Sprostredkovateľ) môže Výrobca poskytnúť záruku v lehote a s podmienkami podla vlastného stanovenia (záruka závisí od typu chyby na základe výsledkov servisného strediska). Záruka sa nevzťahuje na všetok tovar, len na výrobcom určené produkty.

Obsah záruky a podmienky uplatnenia určí v každom prípade Výrobca. K produktom, na ktorých sa záruka vzťahuje, Sprostredkovateľ prikladá záručný list. V rámci spolupráce sa Sprostredkovateľ zaväzuje, že prijaté chybné zariadenia v záujme opravy v rámci záruky odošle Výrobcovi a postará sa o opravu alebo výmenu.

Sprostredkovateľ informuje Používateľa, že poskytuje telefonickú podporu týkajúcu sa inštalácie prístoja a to do 3 mesiacov po dodaní tovaru v riadnom pracovnom čase (PO-PI: 9-16). Telefoncikú podporu je možné využiť maximálne 2 krát a spolu max. 2 hodiny. Po uplynutí 3 mesačnej lehoty, alebo na iné požadované služby okrem inštalácie, Sprostredkovateľ v každom prípade pošle cenovú ponuku Používateľovi.

Uplatnenie záručných, garančných nárokov

Odberatel môže oznámiť alebo uplatniť záručné, garančné požiadavky prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:
Webmaxx Slovakia s.r.o.
943 01 Štúrovo, Družstevný rad 958/10.
+421 22 102 59 66; +421 902 500 377
info@dunasp.sk

Odberateľ môže oznámiť záručnú požiadavku ak dodaný tovar mal vadu/poruchu v okamihu nákupu. Záručnú požiadavku môže oznámiť aj v prípade, ak sa chyba vyskytla po nákupe tovaru a ak platia Výrobcom stanovené podmienky pre uplatnenie záruky. Pri oznámení požiadavky musí Odberateľ označiť či ide o vadu ktorú mal tovar už aj v okamihu nákupu, alebo sa vada vyskytla počas používania.

Ak Odberateľ oznámi továrenskú vadu, musí preukázať skutočnosť, že vada/porucha bola prítomná pri nákupe. Továrenskú vadu treba oznámiť Sprostredkovateľovi písomne. Po nahlásení vady bude Sprostredkovateľ kontaktovať Odberateľa.

Na oznámenie vady, ktorá sa vyskytla po zakúpení tovaru, treba použiť záručný list, ktorý bol vydaný Sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ a Výrobca v rámci záruky najprv určí opravu. V prípade ak nie je možnosť na opravu produktu, vtedy možne byť tovar vymenený.

Ďalšie podmienky

O doprave vadného zariadenia sa postará Odberateľ (ak nie je dohodnuté inak osobitnou zmluvou) medzi pobočkou Sprostredkovateľa a Odberateľa obojsmerne. Za poškodenia zapríčinené použitím nevhodného balenia Sprostredkovateľ nezodpovedá!

Sprostredkovateľ vykoná garančnú opravu len s predložením platnej a vyplnenej záručnej listiny, kde je uvedený dátum a sériové číslo produktu, ďalej predložením faktúry, ktorá potvrdzuje kúpu prístroja. Odberateľ, ktorý požaduje garančnú opravu, nemôže mať nevyrovnaný účet voči Sprostredkovateľovi.

Do servisu Sprostredkovateľa je potrebné dodať vadný prístroj s použitými doplnkami (napájací zdroj, napájací kábel, dátový kábel, atď.) ďalej, ak ide o tlačiareň, treba dodať aj spotrebný materiál (farbiaca páska, etiketa, atď.), spolu s presným opisom závady a s označením kontaktnej osoby. Programy a dáta, ktoré sú na zaslanom prístoji sa môžu čiastočne alebo celkovo zmiznúť počas opravy. Za z toho sa vyplývajúce škody Sprostredkovateľ ani Výrobca nezodpovedá!

Na opravu donesený a prevzatý prístroj sa dostane do servisu. Pri začatí opravy sa pripraví pracovný denník, ktorý bude prevádzať prístroj až k jeho vrátení. V mene aktuálnych predpisov, 10-20 dňová opravná lehota je iba informatívna, v niektorých prípadoch (napr. ak servis čaká na príslušenstvo zo zahraničného strediska) sa môže predľžiť.